مطالب اخیر

دلاور امیر خیز پارت دوم: ستارخان که بود؟

.   جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار و به سخن دیگر نقطه عطف تاریخ تحولات ایران محسوب می‌شود. از این رو، بررسی نقش علما، روشنفکران، مجاهدان و مردم در زمینه سازی و ظهور این نهضت در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اهمیت فراوان دارد. در این نهضت عدالتخواهی ستارخان سردار ملی مشروطیت ایران …

بیشتر بخوانید »

دلاور امیر خیز پارت اول : تیزر

جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار و به سخن دیگر نقطه عطف تاریخ تحولات ایران محسوب می‌شود. از این رو، بررسی نقش علما، روشنفکران، مجاهدان و مردم در زمینه سازی و ظهور این نهضت در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اهمیت فراوان دارد. در این نهضت عدالتخواهی ستارخان سردار ملی مشروطیت ایران نقش و …

بیشتر بخوانید »

منبع شناسی ستارخان، سردار ملی ایران

الهام بادینلو[۱] چکیده در این مقاله تلاش بر آن است تا کتابشناسی جامعی از سردار ملی ایران، ستارخان، شامل کتابشناسی فارسی و لاتین، مقاله شناسی، سندشناسی، نسخه خطی شناسی، چاپ سنگی و سربی و در نهایت عکس‌ها ارائه شود. همچنین در پایان تحلیلی آماری از وضعیت انتشار منابع در خصوص این شخصیت مشروطه ارائه خواهد شد. کلیدواژه: ستارخان، سردار ملی، …

بیشتر بخوانید »