مطالب اخیر

سخنرانی دکتر مجتبی برزویی قسمت سوم

موضوع سخنرانی: قوم گرایی و تاریخ سازی اینترنتی دکتر مجتبی برزویی پژوهشگر تاریخ معاصر از دیگر سخنرانان در این نشست علمی بود که سخنان وی در حول سه محور ایراد شد. موضوع نخست مورد توجه وی تاریخ سازی باستانی و مصادره سومرها توسط جریان پان ترکیستی بود. وی در سخنان خود دلایل علمی بی اساس بودن ادعای مطرح شده در …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر مجتبی برزویی قسمت دوم

موضوع سخنرانی: کانون های تاریخ سازی قوم دکتر مجتبی برزویی پژوهشگر تاریخ معاصر از دیگر سخنرانان در این نشست علمی بود که سخنان وی در حول سه محور ایراد شد. موضوع نخست مورد توجه وی تاریخ سازی باستانی و مصادره سومرها توسط جریان پان ترکیستی بود. وی در سخنان خود دلایل علمی بی اساس بودن ادعای مطرح شده در مورد …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر مجتبی برزویی قسمت اول

موضوع سخنرانی: جعل تاریخ باستانی سومر دکتر مجتبی برزویی پژوهشگر تاریخ معاصر از دیگر سخنرانان در این نشست علمی بود که سخنان وی در حول سه محور ایراد شد. موضوع نخست مورد توجه وی تاریخ سازی باستانی و مصادره سومرها توسط جریان پان ترکیستی بود. وی در سخنان خود دلایل علمی بی اساس بودن ادعای مطرح شده در مورد سومرها …

بیشتر بخوانید »