نوشته های اخیر

پیشگان تاسیس مدارس نوین

ناهیده عابدینی- کارشناس ارشد تاریخ چکیده تغییرات و تحولات جهانی که اوضاع ایران نیز کم و بیش متاثر از آن می شد، افراد آشنا با تغییرات دنیا سعی کردند سیستم جدید آموزش را در ایران راه اندازی و به آن جنبه عمومی دهند و همه افراد موظف به گذراندن دوره های آموزشی باشند . تا از آسیب های بسیاری که …

بیشتر بخوانید »

از مکتب تبریز تا مکتب رشدیه

بررسی اسنادی نقش میرزا حسن رشدیه در توسعه مدارس کشور رحیم روح بخش، مسئول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش محمدرضا احمدی گیگاسری، کارشناس دانشنامه انقلاب اسلامی فاطمه فرهمند: کارشناس ارشد علوم سیاسی  ایمیل: roohbakhsh1965@yahoo.com چکیده: آذربایجان به دلیل همجواری با دو امپراطوری عثمانی و روسیه زودتر از بقیه ایالات ایران در معرض تحولات  سیاسی قرار گرفت. کما اینکه …

بیشتر بخوانید »

عبدالرحیم نجار تبریزی پیشرو ادبیات مشروطه

(با نگاهی به کتاب مسالک المحسنین) محمد رضا انزابی[۱]   چکیده: آغاز انقلاب مشروطیت مقارن با حکومت ناصرالدّین شاه قاجار بود . نقش شعر و ادبیّات در این تحوّل عظیم، انکار ناپذیر است. با دگرگون شدن چشم اندازهاى نظرى و شیوه هاى اندیشه در کشور ، موضوعات مربوط به ادبیّات نیز به طورکلى متحوّل شد و ادبیات فارسى در خدمت …

بیشتر بخوانید »