مطالب اخیر

سخنرانی دکتر عطاالله عبدی

موضوع سخنرانی: جایگاه ژئوپلتیک ایران و تجزیه فرهنگی در نشست فوق دکتر عطاءالله عبدی عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی به سخنرانی پرداخت. وی در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت و موقعیت ژئوپلتیکی ایران در بازی بزرگ برای قدرت های استعمار گر که در دو قرن پرداخت و با اشاره به جدایی مناطق قفقازیه جنوبی و افغانستان و بلوچستان از …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر مجتبی برزویی قسمت سوم

موضوع سخنرانی: قوم گرایی و تاریخ سازی اینترنتی دکتر مجتبی برزویی پژوهشگر تاریخ معاصر از دیگر سخنرانان در این نشست علمی بود که سخنان وی در حول سه محور ایراد شد. موضوع نخست مورد توجه وی تاریخ سازی باستانی و مصادره سومرها توسط جریان پان ترکیستی بود. وی در سخنان خود دلایل علمی بی اساس بودن ادعای مطرح شده در …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر مجتبی برزویی قسمت دوم

موضوع سخنرانی: کانون های تاریخ سازی قوم دکتر مجتبی برزویی پژوهشگر تاریخ معاصر از دیگر سخنرانان در این نشست علمی بود که سخنان وی در حول سه محور ایراد شد. موضوع نخست مورد توجه وی تاریخ سازی باستانی و مصادره سومرها توسط جریان پان ترکیستی بود. وی در سخنان خود دلایل علمی بی اساس بودن ادعای مطرح شده در مورد …

بیشتر بخوانید »