مطالب اخیر

سخنرانی استاد مسعود عرفانیان

موضوع سخنرانی: وارونه نویسی تاریخ استاد مسعود عرفانیان پژوهشگر دانشنامه ی جهان اسلام در حوزه تاریخ نگاری جعلی در آذربایجان اظهار داشت: سال‎ها شاهد نوعی از تاریخ نگاری که بهترین اسم آن وارونه نگاری تاریخ است هستیم که در کشور جمهوری آذربایجان وسیعا صورت می‎گیرید و روز به روز دامنه آن گسترده‎تر می‎شود. در سال ۱۹۱٨ فرقه مساوات با کمک …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر گودرز رشتیانی

موضوع سخنرانی: ایران هراسی در تاریخ نگاری روسیه تزاری دکتر گودرز رشتیانی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران در سخنرانی خود به مسئله تحریف تاریخ و تاریخ نگاری روسی در حوزه قفقاز پرداخت و به بررسی موضوع لشکر کشی آقامحمد خان قاجار به تفلیس اشاره کرد و سوالاتی پیرامون تعداد و وضعیت و سرانجام اسرای گرجی که منابع روسی …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر داود دشتبانی

موضوع سخنرانی: نهضت میهن پرستان ارسباران داود دشتبانی، مدیر مسئول نشریه وطن‎یولی و دانشجوی دکتری تاریخ روشنفکری مسلمانان قفقاز را به دو دوره تقسیم کرده و در این خصوص گفت: در دوره اول همچنان هویت ایرانی بر جامعه مسلمانان قفقاز غلبه داشت. عباس قلی‎آقا باکی‎خانوف، فتحعلی آخوند‎زاده و در درجه بعدی میرزا شفیع واضح و سید عظیم شیروانی نماینده اصلی …

بیشتر بخوانید »