مطالب اخیر

سخنرانی دکتر محمدعلی بهمنی قاجار قسمت دوم

موضوع سخنرانی: نقش عباس میرزا در هویت ملی در ادامه نشست دکتر محمدعلی بهمنی قاجار حقوقدان و پژوهشگر تاریخ معاصر در خصوص تاریخ‎سازی جعلی در خصوص خاندان قاجار اظهار داشت: در تاریخ‎نگاری پان ترکی سعی می‌شود دوران قاجاریه به عنوان یک دوره غیر ایرانی معرفی شود و می‎گویند نام ایران نام ممالک محروسه قاجار بوده است و قاجاریه با توجه …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر محمد علی بهمنی قاجار قسمت اول

موضوع سخنرانی: قاجاریه و هویت ایرانی در ادامه نشست دکتر محمدعلی بهمنی قاجار حقوقدان و پژوهشگر تاریخ معاصر در خصوص تاریخ‎سازی جعلی در خصوص خاندان قاجار اظهار داشت: در تاریخ‎نگاری پان ترکی سعی می‌شود دوران قاجاریه به عنوان یک دوره غیر ایرانی معرفی شود و می‎گویند نام ایران نام ممالک محروسه قاجار بوده است و قاجاریه با توجه به تبار …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر عطاالله عبدی

موضوع سخنرانی: جایگاه ژئوپلتیک ایران و تجزیه فرهنگی در نشست فوق دکتر عطاءالله عبدی عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی به سخنرانی پرداخت. وی در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت و موقعیت ژئوپلتیکی ایران در بازی بزرگ برای قدرت های استعمار گر که در دو قرن پرداخت و با اشاره به جدایی مناطق قفقازیه جنوبی و افغانستان و بلوچستان از …

بیشتر بخوانید »