خانه / یادداشت / اسامی پادشاهان سلجوقی که بر اران و کرسی‌نشین آن یعنی گنجه حکمفرمایی کردند.

اسامی پادشاهان سلجوقی که بر اران و کرسی‌نشین آن یعنی گنجه حکمفرمایی کردند.

پادشاهانی که بر (اران) (گنجه) نیز حکم می‌راندند با ستاره مشخص شده‌اند:

«۱ ـ طغرل سلجوقی مؤسس حکومت سلجوقیان (۴۵۵ ـ ۴۲۹)

* ۲ ـ عضدالدین ابوشجاع الب ارسلان برادرزاده طغرل (۴۶۵ ـ ۴۵۵) دو سال از ۴۵۳ به نیابت طغرل

* ۳ ـ جلال‌الدین ملکشاه پسر الب ارسلان (۴۸۵ ـ ۴۶۵)

* ۴ ـ برکیارق پسر ملکشاه سلجوقی (۴۹۸ ـ ۴۸۵)

* ۵ ـ سلطان محمد پسر سلطان ملکشاه سلجوقی (۵۱۱ ـ ۴۹۸)

* ۶ ـ سلطان سنجر پسر سلطان ملکشاه سلجوقی (۵۲۵ ـ ۵۱۱) از سال (۵۱۱ ـ ۴۹۱) از قِبل برادران خود برکیارق و سلطان محمد.

۷ ـ سلطان محمود پسر محمد پسر ملکشاه سلجوقی. (۵۲۵ ـ ۵۱۱)

۸ ـ طغرل پسر محمد پسر ملکشاه سلجوقی. (۵۲۹ ـ ۵۲۵) اتابک قره‌سُنقر

* ۹ ـ مسعود پسر محمد پسر ملکشاه سلجوقی. (۵۴۷ ـ ۵۲۹) با دادن حکمرانی آذربایجان و اران به اتابک ایلدگز

۱۰ ـ ملکشاه پسر محمود پسر محمد پسر ملکشاه. (    ـ ۵۴۷) مقارن با حکومت اتابک ایلدگز حکمران آذربایجان و حاکم اران (۵۶۸ ـ ۵۴۱)

۱۱ ـ سلطان محمد پسر محمود پسر ملکشاه. (۵۵۴ ـ ۵۴۷) مقارن با حکومت اتابک ایلدگز حکمران آذربایجان و حاکم اران (۵۶۸ ـ ۵۴۱)

۱۲ ـ سلطان سلیمان شاه پسر محمد، پسر ملکشاه. (۵۵۶ ـ ۵۵۴) مقارن با حکومت اتابک ایلدگز حکمران آذربایجان و حاکم اران (۵۶۸ ـ ۵۴۱)

۱۳ ـ ارسلان، پسر طغرل پسر محمد، پسر ملکشاه. (۵۷۱ ـ ۵۵۶) مقارن با حکومت اتابک ایلدگز حکمران آذربایجان و حاکم اران (۵۶۸ ـ ۵۴۱)

۱۴ ـ طغرل پسر ارسلان پسر طغرل پسر محمد، پسر ملکشاه. (۵۹۰ ـ ۵۷۱)

مقارن با حکومت جهان‌پهلوان محمد بن ایلدگز (۵۸۱ ـ ۵۷۱) و اوایل حکومت اتابک نصرت‌الدین ابوبکر پسر اتابک محمد (۶۰۶ ـ ۵۸۷)»

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

ترویج ترکی قفقازی

از جمله جریان‌های که به صورت خزنده توسط عوامل برجسته‌ فرهنگی ـ‌ امنیتی شوروی هدایت …