خانه / ویدئو ها / سخنرانی استاد محمد بهمنی قاجار

سخنرانی استاد محمد بهمنی قاجار

موضوع سخنرانی: گنجه در تاریخ و فرهنگ ایران
استاد محمد بهمنی قاجار پژوهشگر و از نوادگان جوادخان گنجه ای مدافع نامدار مرزهای ایران در قفقاز، مقاله علمی خود در خصوص نقش و جایگاه گنجه در تاریخ و ادبیات ایران را ارائه داد. وی در سخنان خود به وجود دهها شاعر و سخنور و ادیب گنجه­ای اشاره کرد که هر یک در تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی آثار و سروده­های ارزشمندی خلق کرده اند. بازمانده جواد خان گنجه­ای در ادامه سخنان خود جایگاه گنجه در دوره صفویه و شاه عبتس صفوی را معرفی و تشریح کرد. ایستادگی مردانه و شجاعانه جواد خان گنجه­ای در برابر قوای متجاوز تزاری و شهادت وی پایان بخش سخنرانی وی بود.

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

گذری کوتاه در زندگی و آثار شادروان دکتر رحیم نیکبخت