خانه / ویدئو ها / سخنرانی دکتر ابراهیم اقبالی

سخنرانی دکتر ابراهیم اقبالی

موضوع سخنرانی: جایگاه نظامی گنجوی در ادبیات ایران زمین
دکتر ابراهیم اقبالی، دانشیار دانشکده ادبیات و زبان‎های خارجی دانشگاه تبریز در خصوص جایگاه حکیم نظامی گنجوری در هویت ایرانی این منطقه می‎گوید: اولین نکته در مورد حکیم نظامی گنجوی به ذهن خطور می‌کند در مورد جایگاه ادبی و رفیع وی در طول تاریخ ادبیات غنی ایران ابتکارات این شاعر بزرگ است. در جایگاه حکیم نظامی در شعر فارسی و شعر ایران نکته های فراوانی می‌شود گفت. یکی از این موارد علاقه شدید نظامی به ایران و ایرانی بودن است خودش در منظومه بلند هفت پیکر می‌گوید: همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل در منطومه‎های دیگر غیر مستقیم می‌بینیم از سراپای منظومه دوستی ایران و میل به احیای ایران و ایرانی دیده می‌شود گویی که نظامی فردوسی دیگریست. اگر فردوسی زبان فارسی را حفظ کرد نظامی ادبیات فارسی را حفظ کرد. در خسرو و شیرین می‎بینید که نظامی در آرزوی احیای شاهنشاهی ساسانی است. نظامی جابه‎جا با تصویر کاخ‎های بلند و عدالت پادشاهان ساسانی به این موضوع اشاره می‌کند.

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

گذری کوتاه در زندگی و آثار شادروان دکتر رحیم نیکبخت