خانه / ویدئو ها / سخنرانی دکتر رجب ایزدی

سخنرانی دکتر رجب ایزدی

موضوع سخنرانی: مرزهای سیاسی و هویت فرهنگی ایران در قفقاز
دکتر رجب ایزدی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی به معرفی کتاب بستان‎السیاحه نوشته حاج زین‎العابدین شروانی پرداخته در این باره اظهار داشت: اگر به اسناد مراجعه کنیم با حقایقی روبرو می‌شویم که این اسناد مقارن با جنگ های ایران و روس نوشته شده است. حاج زین‎العابدین شروانی حدود صد و نود سال پیش کتاب بستان و السیاحه را نوشته است که دایره المعارف و فرهنگنامه‎ای است که مدخل‎هایی را مانند نام محله‎ها و عناوین مطرح می‌کند و درباره حدود ایران در این منطقه با صراحت می‌گوید حدود ایران در این منطقه دربند و باب الابواب هست، ایران سرزمینی است از فرات تا جیحون طولش و عرضش از دربند باب الابواب تا دریای فارس. فکر می‎کنم که همین بیان و گفته شیخ عبدالطیف شیروانی از فرزانگان برخواسته از منطقه شیروان که مقارن با جنگ های ایران و روس کتاب خود را نوشته است و به صراحت حدود ارضی ایران را در این منطقه بیان کرده است و او در جای دیگر از بستان السیاحه به نواحی و ایالت هایی اشاره می‌کند که جزو ایران است و ایالت ها اکنون در پایین کوه‎های قفقاز قرار دارد و امروز در روزگار ما جزو ایران نیست و با عهدنامه های گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شده است این ایالت ها مرحوم شروانی جزو ایران می‌داند.

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

گذری کوتاه در زندگی و آثار شادروان دکتر رحیم نیکبخت