خانه / ویدئو ها / سخنرانی دکتر محمدعلی بهمنی قاجار قسمت دوم

سخنرانی دکتر محمدعلی بهمنی قاجار قسمت دوم

موضوع سخنرانی: نقش عباس میرزا در هویت ملی
در ادامه نشست دکتر محمدعلی بهمنی قاجار حقوقدان و پژوهشگر تاریخ معاصر در خصوص تاریخ‎سازی جعلی در خصوص خاندان قاجار اظهار داشت: در تاریخ‎نگاری پان ترکی سعی می‌شود دوران قاجاریه به عنوان یک دوره غیر ایرانی معرفی شود و می‎گویند نام ایران نام ممالک محروسه قاجار بوده است و قاجاریه با توجه به تبار ترکی که داشتند، هم خاندانی غیر ایرانی معرفی می‎شوند و کشور را با هویت ترکی و مغولی معرفی می‎کنند. اما واقعیت تاریخی ۱۸۰ درجه خلاف این روایت است و قاجاریه از زمان اسماعیل صفوی یکی از هفت ایل قزلباش بودند و رئیس ایل قاجار در زمان شاه اسماعیل صفوی یکی از مدیرانی بوده که شاه اسماعیل را پرورش داده و از بدو تشکیل صفویه در مصدر امور بودند. قاجارها هویت ایرانی و آگاهی تاریخی نسبت به ایران قلمرو ایران ثغور جغرافیایی و پیشینه تاریخی ایران داشتند.اگر چه ما به شیوه حکمرانی آنها هم انتقاد داریم با این حال برای نمونه در زمان آقا محمدخان می‌بینیم که تا زمانی که تمام خاک ایران را نمی‌گیرد سلطنت ایران را قبول نمی‌کند و زمانی که به او می‌گویند فتح نامه بنویسد، می‌گوید: من جایی را نگرفتم و هرجا گرفتم خاک ایران بوده است. در زمان فتحعلی شاه هویت ایرانی بسیار بیشتر از گذشته برکشیده می‌شود و در نامه‎ها و… سخن از تمامیت ارضی ایران و حدود و ثغور جغرافیایی ایران است. فتحعلی‎شاه در نامه نگاری با پسرش شجاع السلطنه می‌گوید: به مصلحت خودت نگاه نکن. ببین مصلحت ایران چیست. او همچنین در نام‎هایی که برای فرزندانش انتخاب می‎کند در کنار نام ائمه و مقدسات شیعه، نام های تاریخی ایرانی مثل کیکاووس، بهرام، قباد، و بهمن و غیر را انتخاب می‎کند. عباس میرزا نیز همینطور نام‎های را برای فرزندان خودش انتخاب کند. محمدشاه را می‌بینیم در دستورالعملی که به میرزا حسین‌خان اجودان باشی می‌نویسد: برای اروپایی‌ها روشن کن که ما هم دولتی هستیم به نام دولت ایران همانطور که انگلیس هست، پروس هست، فرانس هست، ایران هم هست و باید به ایران احترام بگذارند.

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

گذری کوتاه در زندگی و آثار شادروان دکتر رحیم نیکبخت