خانه / یادداشت / پیشینه‌ اجتماعی و سیاسی رهبران حکومت فرقه‌ دمکرات آذربایجان

پیشینه‌ اجتماعی و سیاسی رهبران حکومت فرقه‌ دمکرات آذربایجان

نام

محل تولد

تاریخ‌تولد

میلادی/ خورشیدی

ریشه‌

نژادی

پایگاه طبقاتی

تحصیلات

شغل پیش از پیوستن به فرقه

محل اقامت

سابقه سیاسی

پیشه‌وری خلخال ۱۸۹۲/۱۲۷۱ آذربایجانی طبقه کارگر دبیرستان روزنامه‌نگار تهران حزب کمونیست، جنگلی
شبستری شبستر ۱۸۹۸/۱۲۷۷ طبقه متوسط شهری دبیرستان تاجر/ روزنامه‌نگار تبریز خیابانی
بادگان تبریز ۱۸۹۹/۱۲۷۸ تاجر توده
جاوید خلخال ۱۸۹۸/۱۲۷۷ طبقه پایین شهری پزشکی پزشک تهران حزب کمونیست
کاویان تبریز ۱۹۰۰/۱۲۷۹ طبقه کارگر دبستان نانوا تبریز حزب کمونیست، خیابانی
دانشیان سراب ۱۹۰۶/۱۲۸۵ فلزکار میانه حزب توده، اتحادیه کارگری
بی‌ریا تبریز ۱۹۱۴/۱۲۹۳ کارگر تبریز حزب توده، اتحادیه کارگری
قیامی تبریز ۱۸۹۱/۱۲۷۰ طبقه فرامتوسط شهری حقوق استاندار آذربایجان تبریز حزب کمونیست، خیابانی،توده
کبیری مراغه ۱۸۸۹/۱۲۶۸ از تبار قاجاریه دبیرستان کارمند تبریز نداشته
جهانشاه‌ ‌لوافشار تهران ۱۹۱۳/۱۲۹۲ سران ایلیاتی پزشکی مدرس دانشگاه تهران پنجاه و سه نفر، حزب توده
شاهین تبریز ۱۹۱۶/۱۲۹۵ طبقه متوسط شهری دبیرستان کارمند تبریز
شمیده خلخال ۱۹۱۴/۱۲۹۳ طبقه کارگر نداشته تهران حزب کمونیست، توده، اتحادیه کارگری
چشم‌آذر تبریز ۱۹۲۰/۱۲۹۹ آذربایجانی طبقه فرومتوسط شهری دبستان نداشته تبریز حزب توده
پناهیان تبریز ۱۹۰۴/۱۲۸۳ طبقه متوسط شهری تحصیلات نظامی سرهنگ تهران حزب توده
ولایی تبریز ۱۹۱۱/۱۲۹۰ طبقه متوسط روستایی دبستان نداشته تبریز حزب توده
ابراهیمی آستارا ۱۹۱۸/۱۲۹۷ طبقه متوسط شهری

 

حقوق نداشته تبریز حزب توده
عظیما تبریز ۱۹۱۱/۱۲۹۰ طبقه متوسط شهری حقوق قاضی تبریز حزب توده
الهامی تبریز ۱۹۰۴/۱۲۸۳ طبقه بالای شهری علوم سیاسی شهردار تبریز تبریز نداشته
آذر مشهد ۱۹۰۳/۱۲۸۲ ارتشی تحصیلات نظامی سرهنگ تهران حزب توده
مهتاش اسکو ۱۹۱۲/۱۲۹۱ طبقه متوسط روستایی دامپزشکی رئیس اداره‌ی کشاورزی تبریز حزب توده
اورنگی تبریز ۱۹۱۰/۱۲۸۹ طبقه متوسط شهری پزشکی رئیس اداره بهداری تبریز نداشته
نوایی تهران ۱۹۰۶/۱۲۸۵ فارسی طبقه فرامتوسط شهری تحصیلات نظامی سرهنگ مشهد حزب توده
رسولی تبریز ۱۹۰۴/۱۲۸۳ آذربایجانی ” “ دبیرستان کارمند تبریز نداشته
پیشنمازی سردرود ۱۹۰۵/۱۲۸۴ طبقه پایین روستایی تاجر تبریز حزب توده
رفیعی تبریز ۱۸۸۶/۱۲۶۵ از تبار قاجاریه دبستان کارمند تبریز

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

ترویج ترکی قفقازی

از جمله جریان‌های که به صورت خزنده توسط عوامل برجسته‌ فرهنگی ـ‌ امنیتی شوروی هدایت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *