خانه / اخبار مهم / کتاب «سرنوشت مهاجران فرقه دمکرات آذربایجان» منتشر شد.

کتاب «سرنوشت مهاجران فرقه دمکرات آذربایجان» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن سرنوشت مهاجران فرقه دمکرات آذربایجان منتشر شد.

نویسنده : دکتر علی درازی

فرقه دمکرات آذربایجان با حمایت حکومت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۲۴ تشکیل و در سال ۱۳۲۵ فروپاشید و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی را برای مردم ایران داشت که پناهنده شدن جمعیت زیادی از مردم محلی آذربایجان به کشور شوروی از جمله آنها می­باشد. هدف اصلی این کتاب بررسی این مهم است.در این کتاب که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره ­گیری از منابع اولیه صورت گرفته سعی نویسنده بر آن است تا تبعات انسانی و اجتماعی حکومت فرقه دمکرات آذربایجان را آشکار ­سازند نتیجه مطالعات حکایت از آن دارد، پس از فروپاشی حکومت فرقه در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ تعداد پناهندگان ایرانی که به دلیل هواداری از حکومت فرقه و با فریب­کاری رهبران این گروه به شوروی فرار کرده و پناهنده شده­ اند بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر تخمین زده شده است. اندکی پس از این واقعه، ﺳﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذربایجان ﺷﻮروی و رهبران فرقه دمکرات ﺑﺮای رهایی از بار مشکلات نگهداری این حجم زیاد پناهندگان و سرکوب نارضایتی پناهندگان از عملکرد فرقه و تصمیم آنها به بازگشت به ایران، مطابق با سیاست بیرحمانه استالینی آنها را ﺑﺎ اﺗﻬﺎمﻫﺎی واﻫﯽ و غیرانسانی راﻫﯽ اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐـﺎر اﺟﺒـﺎری در ﺳـﯿﺒﺮی و آسیای میانه کردند و سرنوشت دهشتناک، غم ­انگیز و رقت­باری را برای آنها رقم زدند.

 

درباره‌ی روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

همچنین ببینید

کتاب «سردار شرف» بزودی منتشر خواهد شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن ، کتاب «سردار شرف» “شرح زندگانی …