مطالب اخیر

قربانیان سوسیالیسم

سرگذشت اکثر ۲۵، ۳۰ هزار نفر پناهنده ایرانی به شوروی نشان می‌دهد، که همگی آنها قربانی شدند. از آن دهقانان فریب‌خورده گرفته تا آن سربازانی که بدون کم‌ترین مشی سیاسی و بنا به دستور فرماندهانشان مجبور به عبور از مرز شدند، حکایت غم‌انگیزی از آوارگی مردمی دارد، که قربانی امیال رفیق استالین‌ها و میرجعفر باقراوف‌ها شدند. هر چند در این …

بیشتر بخوانید »

اقدامات شوروی در تشکیل فرقه دموکرات

فرشته جهانی – نرگس منتی هنگامی‌که تابستان ۱۹۴۵/۱۳۲۴ فرارسید، دگرگونیهایی که شوروی و هوادارانش در آذربایجان ایجاد کرده بودند، عملاً منطقه را خودمختار و جدا از تهران گرداند. تقریباً تمامی مناصب تشکیلات اداری منطقه را کسانی در دست داشتند، که به هواداری از منافع شوروی آمده بودند. معمولاً کنسول شوروی نیز رسماً اشخاص موردنظر خود را عنوان می‌کرد. استالین وقتی …

بیشتر بخوانید »

تبلیغات شوروی در زمان اشغال ایران

فرشته جهانی – نرگس منتی روس‌ها در تبلیغات خود در ایران از هیچ وسیله و طریقی غفلت نکردند و هیچ فرصت و موقعیتی را از دست ندادند. تبلیغات بسیار زیادی برای معرفی موفقیت‌های شوروی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی انجام دادند. «موضوع تبلیغات شوروی در ایران بر دو نوع بود: نوع اول عبارت از همان تبلیغاتی که …

بیشتر بخوانید »