مطالب اخیر

دور نخست جنگ های ایران و روسیه

الحاق گرجستان که سده­ها جزئی از سرزمین­های ایران بود ضربه سنگینی بود که به دولت ایران وارد شد. ژنرال سیسیانوف که در دوران الکساندر تزار روسیه به گرجستان فرستاده شده بود، در سال ۱۲۱۸ق/ ۱۸۰۳م به شهر گنجه حمله کرد تا آنجا را تصرف نماید (دنبلی، ۱۳۸۳، ص ۱۸۲-۱۸۱). پیش از حملۀ سپاهیان روس به فرماندهی ژنرال سیسیانوف به گنجه، …

بیشتر بخوانید »

نقش متفقین در شکل‌گیری فرقه دمکرات

دکتر علی درازی یکی از دشواری‌های ریشه‌یابی نارضایتی‌های محلی در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰، ناشی از آشوب و اغتشاش است که پس از هجوم مشترک متفقین و اشغال کشور و برکناری رضاشاه بر ایران حکمفرما شد. آشوب و شورش گسترده‌ای کل کشور را فراگرفت ولی بخش مهمی از آن حاصل تبلیغات متفقین و نارضایتی عمومی از اشغال کشور بود. …

بیشتر بخوانید »

نقش حزب توده در تشکیل فرقه دمکرات

پیشینه‌ شوروی‌گرایی در ایران به تشکیل حزب کمونیست ایران بازمی‌گردد. هر چند در دوره‌ رضاشاه، گروه «پنجاه‌وسه نفر» که مروج کمونیسم بودند دستگیر و زندانی شدند ولی در شهریور ۱۳۲۰ اعضای گروه آزادشده با حضور نیروهای ارتش سرخ در ایران و با حمایت مستقیم دولت شوروی، حزب توده را تشکیل دادند. (آبراهامیان، ۱۳۷۸: ۳۴۶ -۵۱۱). در زمان تأسیس فرقه، حزب …

بیشتر بخوانید »