نوشته های اخیر

مبانی فلسفی و حقوقی آموزش زبان مادری

آموزش زبان مادری به عنوان یکی از حقوق مرتبط به اشخاص به متعلق به گروه­ های قومی و زبانی و نیز یکی از مسایل حساس در پیوند با گروه­ های زبانی در دنیای معاصر مورد توجه بوده­است. آموزش زبان مادری در راستای پاسداشت حقوق و آزادی­های شخصی و بشری افراد، متعلق به گروه­های زبانی و نیز حفظ هویت فرهنگی اقوام …

بیشتر بخوانید »

اصل ۱۵ قانون اساسی حق فرهنگی یا مطالبه سیاسی

اصل ۱۵ قانون اساسی در باب زبان رسمی ایران تصریح دارد که زبان فارسی زبان رسمی کشور است و در عین حال این اصل، واقعیت تاریخی حضور زبان‌ها و گویش‌های مختلف را در جغرافیای ایران در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته و آموزش سایر زبان‌های محلی رایج در سرزمین ایران را در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته است. …

بیشتر بخوانید »

آسیب‌شناسی سیاسی تحریف اصل ۱۵ قانون اساسی توسط نخبگان سیاسی

قانون اساسی بالاترین سند حقوقی و میثاق ملی کشور است. این سند به‌میزانی دارای اهمیت است که نه‌تنها برای هرگونه تغییر در آن، بالاترین میزان حساسیت توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده، بلکه تفسیر آن نیز بر عهده بالاترین نهاد نظارتی گذاشته شده است؛ چرا که تفسیر به‌رای هر یک از اصول قانون اساسی توسط نخبگان سیاسی، می‌تواند آثار سیاسی عمیقی را …

بیشتر بخوانید »