نوشته های اخیر

اصل ۱۵ قانون اساسی حق فرهنگی یا مطالبه سیاسی

اصل 15 قانون اساسی در باب زبان رسمی ایران تصریح دارد که زبان فارسی زبان رسمی کشور است و در عین حال این اصل، واقعیت تاریخی حضور زبان‌ها و گویش‌های مختلف را در جغرافیای ایران در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته و آموزش سایر زبان‌های محلی رایج در سرزمین ایران را در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته است. …

بیشتر بخوانید »

مبانی فلسفی و حقوقی آموزش زبان مادری

آموزش زبان مادری به عنوان یکی از حقوق مرتبط به اشخاص به متعلق به گروه­های قومی و زبانی و نیز یکی از مسایل حساس در پیوند با گروه­های زبانی در دنیای معاصر مورد توجه بوده­است. آموزش زبان مادری در راستای پاسداشت حقوق و آزادی­های شخصی و بشری افراد، متعلق به گروه­های زبانی و نیز حفظ هویت فرهنگی اقوام در برابر …

بیشتر بخوانید »

معنای جوهری اصل ۱۵ و تاثیر آن در سیاستگذاری

معنی و فلسفه اصلی اصل 15 ق.اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرف فرهنگی در ایران و استحکام درونی آن به یاری مبانی هویتی اش یعنی زبان فارسی به مثابه زبان ملی و رسمی و زبان های محلی به مثابه میراث ملی ایرانیان می باشد. پرسشی که مطرح است این است که طی 4 دهه گذشته این اصل تا …

بیشتر بخوانید »