نوشته های اخیر

اهمیت و سودمندی اندیشه‌های شهید ثقـ‍ه الاسلام

به سرنیزه اگر رفت سر حق‌طلبان بیشتر یاد دهد درس سرافرازی را پای‌کوبان سر و جان در ره جانان دادم تا بدانند کسان معنی جان‌بازی را زنده‌‌نام شهید ثق‍ه‌الاسلام تبریزی افزون بر اینکه از راه ستیز عملی با استبداد به دادخواهی و استغاثه مردم ستم‌دیده جواب مثبت می‌داد، از جنبه‌ نظری نیز با پدید آوردن آثار گرانسنگ و نشر اندیشه‌های …

بیشتر بخوانید »

ثقـ‍ه‌الاسلام نویسنده‌‌ای خلّاق

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت زنده‌نام ثق‍ه‌الاسلام تبریزی نه‌تنها در ارشاد خلق و اخلاق و منش انسانی مورد توجه و احترام بسیار مردم بود بلکه عالمی آگاه و محققی روشن‌ضمیر و پرکار بود که وقت اضافی خود را به مطالعه آثار بزرگان و نوشتن پیرامون مسایل مذهبی و اجتماعی و سیاسی می‌پرداخت و …

بیشتر بخوانید »

خان‌های زیاداوغلی قاجار که بر بیگلربیگی قره‌باغ به مرکزیت گنجه حکومت کردند

قاری‌مش خضر، خضربیک قاجار[۱] امت بیک زیاد اوغلی قاجار[۲] فرزند قاری‌مش خضر، خضربیک ۱ ـ شاهوردی سلطان زیاد اوغلی[۳] فرزند امت‌بیک خلیل‌خان[۴] زیاد اوغلی قاجار فرزند شاهوردی سلطان ۲ ـ ابراهیم‌خان[۵] زیاد اوغلی قاجار فرزند شاهوردی‌سلطان ۳ ـ یوسف خلیفه[۶] زیاد اوغلی قاجار فرزند شاهوردی سلطان ۴ ـ محمدخان[۷] زیاد اوغلی قاجار فرزند خلیل‌خان ۵ ـ حسین‌خان[۸] فرزند خلیل‌خان ۶ …

بیشتر بخوانید »