مطالب اخیر

اصل پانزدهم قانون اساسی و مساله تکوین و گسست در حقوق اساسی

حقوق اساسی از آن جا که امری بنیادی است که می­کوشد با روشن نمودن  شکل حکومت، روابط حکومت با شهروندان و حقوق و تکالیف هریک نسبت به هم را روشن سازد که از مباحث بسیار مهم فلسفه حقوق است. همچنین تطور و تکمیل حقوق اساسی در ایران دارای گسست هایی به نظر می­رسد که چرایی این گسست­ ها می­تواند راهنمایی …

بیشتر بخوانید »

زبان های مادری، اولویّت های ضروری و اولویّت‌های دیگران!

ضرورت­های ملی ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی در ایران هدف عمده شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تحقق عدالت در عرصه  ­های مختلف بود که نمود عینی آن در اصول قانون اساسی لحاظ شده­است.  ایجاد و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی که در این چند دهه آسیب دیده است، در کنار دستاوردهای بی شمار خود، حدِّاقل این دو …

بیشتر بخوانید »

تحلیل حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی

اصل پانزدهم قانون اساسی واجد جنبه ­های حقوقی، فرهنگی و سیاسی است و از اهمیت فوق العاده برخوردار می­باشد. از همین رو طی چهار دهه گذشته موضوع تضارب آرا و افکار و موضوع تحلیل­های مختلف بوده است. این تحقیق بر آن است تا تحلیلی از آن ارایه نماید. به منظور تحلیل مقرون به واقع، چند سئوال در مورد اصل مذکور …

بیشتر بخوانید »