مطالب اخیر

سخنرانی دکتر محمد جعفر محمد زاده قسمت اول

موضوع سخنرانی: جنگ های روسیه علیه ایران جدایی ۱۷ شهر ایرانی قفقاز نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان فارسی ماجرای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را دارای دو بعد سیاسی و فرهنگی دانسته و در این خصوص گفت: منظور از نگاه فرهنگی این است که فرهنگ جدا شدنی نیست. ولو اینکه یک سرزمین از سرزمین و فرهنگی جدا شود. یکی از …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر منصور حقیقت پور

موضوع سخنرانی: ابعاد و زوایای تعریف تاریخ در قفقاز کارشناس برجسته ی مسائل قفقاز دکتر منصور حقیقت پور نماینده سابق مردم اردبیل و از فرماندهان حاضر در جنگ قره باغ که نقش مهمی در حفظ موجودیت جمهوری نوپای آذربایجان داشت در خصوص جعل‎های تاریخی جمهوری آذربایجان با اشاره اینکه مسائلی جعل می‌شود که در جامعه وزن و اصالت دارند، گفت: …

بیشتر بخوانید »