مطالب اخیر

نگاهی بر حیات فرهنگی اجتماعی میرزا محمدعلی صفوت

معرفی کتاب تاریخ فرهنگ آذربایجان رحیم نیکبخت عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز چکیده  نهضت عدالتخواهی مشروطه ایران گرچه یک حرکت سیاسی برای برون رفت از وضعیت نابهنجار کشور بود با این حال این نهضت هم دغدغه هایی فرهنگی داشت و هم بر بستر فعالیت­های فرهنگی شکل گرفت. نهضت تأسیس مدارس به سبک جدید از یک سو و دایر شدن نشریات متعدد …

بیشتر بخوانید »

پیشگان تاسیس مدارس نوین

ناهیده عابدینی- کارشناس ارشد تاریخ چکیده تغییرات و تحولات جهانی که اوضاع ایران نیز کم و بیش متاثر از آن می شد، افراد آشنا با تغییرات دنیا سعی کردند سیستم جدید آموزش را در ایران راه اندازی و به آن جنبه عمومی دهند و همه افراد موظف به گذراندن دوره های آموزشی باشند . تا از آسیب های بسیاری که …

بیشتر بخوانید »

از مکتب تبریز تا مکتب رشدیه

بررسی اسنادی نقش میرزا حسن رشدیه در توسعه مدارس کشور رحیم روح بخش، مسئول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش محمدرضا احمدی گیگاسری، کارشناس دانشنامه انقلاب اسلامی فاطمه فرهمند: کارشناس ارشد علوم سیاسی  ایمیل: roohbakhsh1965@yahoo.com چکیده: آذربایجان به دلیل همجواری با دو امپراطوری عثمانی و روسیه زودتر از بقیه ایالات ایران در معرض تحولات  سیاسی قرار گرفت. کما اینکه …

بیشتر بخوانید »