محصولات اخیر

نوشته های اخیر

تصویر شاخص بزرگ

ایران در شعر شاعران آذربایجان و آران قسمت نوزدهم

نویسنده: محمد تقی سبکدل يحيي شيدا متخلص به «شيدا» در بيستم ارديبهشت سال 1303 در تبريز در خانواده‌ یکی از مجاهدان مشروطة تبريز به نام حسن چرندابي «يوزباشي» ديده به جهان گشود. اولين معلّم وي «ميرزاخانم» بود كه به وي قرآن كريم و جامع عباسي آموخت. همزمان با ايشان از محضر پدر بزرگوار خود كليله و دمنه، گلستان، بوستان، قابوسنامه، …

بیشتر بخوانید »

ناگفته‌هايي از شهيد غلامي

به مناسبت سالگرد واقعه 18 ارديبهشت دانشگاه تبريز ناگفته‌هايي از شهيد غلامي      محسن اسماعيليان مقدم   اشاره در حالي به استقبال ارديبهشت و سالگرد شهادت سه تن از دانشجويان دانشگاه تبريز در سال 1357 مي‌رويم كه حرکت شايسته‌اي در بزرگداشت شهداي اين دانشگاه و انتشار كتاب و زندگي‌نامه‌هاي آنها و مطرح نمودن آنها به عنوان الگوهای مناسب  دانشجويان صورت نگرفته …

بیشتر بخوانید »

وحدت؛ بنياد انديشة ثقـة‌الاسلام

در مقطع اوليه جنبش كه خواست عمومي جامعه صرفاً جنبه عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي داشت، شهيد ثق‍ة‌الاسلام در كنار بزرگاني چون سيدابوالحسن انگجي، ميرزاحسن‌آقا مجتهد تبريزي، ميرزا صادق‌آقا مجتهد تبريزي حضور هماهنگ و مؤثري داشت و اگرچه از طريق نياكان خود به شيخي‌گري منسوب بود اما هيچ‌گاه در اين موضع متعصب نبود و در همه حال منافع امت اسلام را در …

بیشتر بخوانید »

بلوک بلاگ

ایران در شعر شاعران آذربایجان و آران قسمت نوزدهم

نویسنده: محمد تقی سبکدل يحيي شيدا متخلص به «شيدا» در بيستم ارديبهشت سال 1303 در تبريز در خانواده‌ یکی از مجاهدان مشروطة تبريز به نام حسن چرندابي «يوزباشي» ديده به جهان گشود. اولين معلّم وي «ميرزاخانم» بود كه به وي قرآن كريم و جامع عباسي آموخت. همزمان با ايشان از محضر پدر بزرگوار خود كليله و دمنه، گلستان، بوستان، قابوسنامه، …

بیشتر بخوانید »

ناگفته‌هايي از شهيد غلامي

به مناسبت سالگرد واقعه 18 ارديبهشت دانشگاه تبريز ناگفته‌هايي از شهيد غلامي      محسن اسماعيليان مقدم   اشاره در حالي به استقبال ارديبهشت و سالگرد شهادت سه تن از دانشجويان دانشگاه تبريز در سال 1357 مي‌رويم كه حرکت شايسته‌اي در بزرگداشت شهداي اين دانشگاه و انتشار كتاب و زندگي‌نامه‌هاي آنها و مطرح نمودن آنها به عنوان الگوهای مناسب  دانشجويان صورت نگرفته …

بیشتر بخوانید »

وحدت؛ بنياد انديشة ثقـة‌الاسلام

در مقطع اوليه جنبش كه خواست عمومي جامعه صرفاً جنبه عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي داشت، شهيد ثق‍ة‌الاسلام در كنار بزرگاني چون سيدابوالحسن انگجي، ميرزاحسن‌آقا مجتهد تبريزي، ميرزا صادق‌آقا مجتهد تبريزي حضور هماهنگ و مؤثري داشت و اگرچه از طريق نياكان خود به شيخي‌گري منسوب بود اما هيچ‌گاه در اين موضع متعصب نبود و در همه حال منافع امت اسلام را در …

بیشتر بخوانید »

بلاگ ماسونری

ایران در شعر شاعران آذربایجان و آران قسمت نوزدهم

نویسنده: محمد تقی سبکدل يحيي شيدا متخلص به «شيدا» در بيستم ارديبهشت سال 1303 در تبريز در خانواده‌ یکی از مجاهدان مشروطة تبريز به نام حسن چرندابي «يوزباشي» ديده به جهان گشود. اولين معلّم وي «ميرزاخانم» بود كه به وي قرآن كريم و جامع عباسي آموخت. همزمان با ايشان از محضر پدر بزرگوار خود كليله و دمنه، گلستان، بوستان، قابوسنامه، …

بیشتر بخوانید »

ناگفته‌هايي از شهيد غلامي

به مناسبت سالگرد واقعه 18 ارديبهشت دانشگاه تبريز ناگفته‌هايي از شهيد غلامي      محسن اسماعيليان مقدم   اشاره در حالي به استقبال ارديبهشت و سالگرد شهادت سه تن از دانشجويان دانشگاه تبريز در سال 1357 مي‌رويم كه حرکت شايسته‌اي در بزرگداشت شهداي اين دانشگاه و انتشار كتاب و زندگي‌نامه‌هاي آنها و مطرح نمودن آنها به عنوان الگوهای مناسب  دانشجويان صورت نگرفته …

بیشتر بخوانید »

وحدت؛ بنياد انديشة ثقـة‌الاسلام

در مقطع اوليه جنبش كه خواست عمومي جامعه صرفاً جنبه عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي داشت، شهيد ثق‍ة‌الاسلام در كنار بزرگاني چون سيدابوالحسن انگجي، ميرزاحسن‌آقا مجتهد تبريزي، ميرزا صادق‌آقا مجتهد تبريزي حضور هماهنگ و مؤثري داشت و اگرچه از طريق نياكان خود به شيخي‌گري منسوب بود اما هيچ‌گاه در اين موضع متعصب نبود و در همه حال منافع امت اسلام را در …

بیشتر بخوانید »

تلگراف شهيد ثق‍ة‌الاسلام به محمدعلي‌شاه

تلگراف توبيخي علماي نجف وقتي به محمدعلي‌شاه رسيد او بر عناد و لجاجت خود افزود. چون تا به حال از طرف علماي نجف اين چنين تحقير نشده بود و هميشه دلگرم به حمايت آنها بود، بنابراين نه‌تنها مساعدتي به اوضاع بحران‌زده آذربايجان نكرد بلكه در ماه صفر 1327 دستور داد اردوهاي اطراف تبريز شهر را به شدت محاصره نمایند و …

بیشتر بخوانید »

بلوک تایم لاین

جولای, 2024

 • 9 جولای

  ایران در شعر شاعران آذربایجان و آران قسمت نوزدهم

  نویسنده: محمد تقی سبکدل يحيي شيدا متخلص به «شيدا» در بيستم ارديبهشت سال 1303 در تبريز در خانواده‌ یکی از مجاهدان مشروطة تبريز به نام حسن چرندابي «يوزباشي» ديده به جهان گشود. اولين معلّم وي «ميرزاخانم» بود كه به وي قرآن كريم و جامع عباسي آموخت. همزمان با ايشان از محضر پدر بزرگوار خود كليله و دمنه، گلستان، بوستان، قابوسنامه، …

  بیشتر بخوانید »

مارس, 2024

 • 30 مارس

  ناگفته‌هايي از شهيد غلامي

  به مناسبت سالگرد واقعه 18 ارديبهشت دانشگاه تبريز ناگفته‌هايي از شهيد غلامي      محسن اسماعيليان مقدم   اشاره در حالي به استقبال ارديبهشت و سالگرد شهادت سه تن از دانشجويان دانشگاه تبريز در سال 1357 مي‌رويم كه حرکت شايسته‌اي در بزرگداشت شهداي اين دانشگاه و انتشار كتاب و زندگي‌نامه‌هاي آنها و مطرح نمودن آنها به عنوان الگوهای مناسب  دانشجويان صورت نگرفته …

  بیشتر بخوانید »

دسامبر, 2023

 • 3 دسامبر

  وحدت؛ بنياد انديشة ثقـة‌الاسلام

  در مقطع اوليه جنبش كه خواست عمومي جامعه صرفاً جنبه عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي داشت، شهيد ثق‍ة‌الاسلام در كنار بزرگاني چون سيدابوالحسن انگجي، ميرزاحسن‌آقا مجتهد تبريزي، ميرزا صادق‌آقا مجتهد تبريزي حضور هماهنگ و مؤثري داشت و اگرچه از طريق نياكان خود به شيخي‌گري منسوب بود اما هيچ‌گاه در اين موضع متعصب نبود و در همه حال منافع امت اسلام را در …

  بیشتر بخوانید »

نوامبر, 2023

 • 20 نوامبر

  تلگراف شهيد ثق‍ة‌الاسلام به محمدعلي‌شاه

  تلگراف توبيخي علماي نجف وقتي به محمدعلي‌شاه رسيد او بر عناد و لجاجت خود افزود. چون تا به حال از طرف علماي نجف اين چنين تحقير نشده بود و هميشه دلگرم به حمايت آنها بود، بنابراين نه‌تنها مساعدتي به اوضاع بحران‌زده آذربايجان نكرد بلكه در ماه صفر 1327 دستور داد اردوهاي اطراف تبريز شهر را به شدت محاصره نمایند و …

  بیشتر بخوانید »
 • 12 نوامبر

  شهيد ثق‍ة‌الاسلام در صف حاميان مشروطه

  زنده‌‌نام ثقـ‍ة‌الاسلام، عالمي اسلام‌شناس و متفكري آزادي‌خواه بود كه نه‌تنها آرزوي استقلال و آزادي ايران را در سر داشت بلكه آرمان عظمت و پيشرفت مسلمانان را در تمام جوامع اسلامي در افكار سياسي و اجتماعي و ديني خود مي‌پروراند. در واقع انديشه‌ها و مشي كلي او با تعاليم اسلامي گره مي‌خورد و با شيوه صددرصد اسلامي طالب اصلاح جامعه بود. …

  بیشتر بخوانید »

اکتبر, 2023

 • 31 اکتبر

  تلگراف تهديدآميز براي كنار كشيدن ثقـ‍ة‌الاسلام

  حوادث و رويدادهاي تلخي كه بعد از بمباران مجلس در اغلب شهرها به هواداري از مشروطه به وجود آمده بود، رسماً دشمن استبداد و دوست مشروطه را به همه نشان داد و از اين تاريخ به بعد بود كه علناً مخالفان با آزادي بيشتر در مقابل مشروطه‌خواهان مي‌ايستادند. «انجمن اسلاميه» كه مركز استبداديان بود، در قدم اول زنده‌ياد ثق‍ة‌الاسلام را …

  بیشتر بخوانید »