نوشته های اخیر

مهندس مشروطه

موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن

موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن ؛یکی از حوادث سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر که هنوز بسیاری از ابعاد آن ناگفته و بدون پژوهش مانده است، انقلاب مشروطیت و نقش تأثیرگذار علما و مجاهدان و عملکرد ایشان در تسریع بخشیدن به این جریان است. به اذعان مقام معظم رهبری «مهمترین رویکرد علما در جریان نهضت مشروطیت وجهه ضدسلطه بیگانه و وجهه ضداستبدادی آنان …

بیشتر بخوانید »

پیشگامان و بانیان مدارس جدید در عصر مشروطیّت

تشکیلات فرهنگ و معارف ایران در آستانه انقلاب مشروطیّت (زمان تأسیس مدرسه رُشدیّه) منصوره وثیق در ایران تا اواسط سلطنت ناصرالدّین شاه (۱۲۶۴-۱۳۱۳ﻫ.ق./ ۱۸۴۸-۱۸۹۶م.) از وزیر و وزارتخانه به معنی امروزی خبری نبود. شاه بعد از سفر به فرنگستان، هوس کرد که کابینه وزیران داشته باشد، اشخاصی را بنام وزیر تعیین نمود از جمله شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسّلطنه وزیر علوم، …

بیشتر بخوانید »

نگاهی بر حیات فرهنگی اجتماعی میرزا محمدعلی صفوت

معرفی کتاب تاریخ فرهنگ آذربایجان رحیم نیکبخت عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز چکیده  نهضت عدالتخواهی مشروطه ایران گرچه یک حرکت سیاسی برای برون رفت از وضعیت نابهنجار کشور بود با این حال این نهضت هم دغدغه هایی فرهنگی داشت و هم بر بستر فعالیت­های فرهنگی شکل گرفت. نهضت تأسیس مدارس به سبک جدید از یک سو و دایر شدن نشریات متعدد …

بیشتر بخوانید »