مطالب اخیر

تلگراف شهيد ثق‍ة‌الاسلام به محمدعلي‌شاه

تلگراف توبيخي علماي نجف وقتي به محمدعلي‌شاه رسيد او بر عناد و لجاجت خود افزود. چون تا به حال از طرف علماي نجف اين چنين تحقير نشده بود و هميشه دلگرم به حمايت آنها بود، بنابراين نه‌تنها مساعدتي به اوضاع بحران‌زده آذربايجان نكرد بلكه در ماه صفر 1327 دستور داد اردوهاي اطراف تبريز شهر را به شدت محاصره نمایند و …

بیشتر بخوانید »

شهيد ثق‍ة‌الاسلام در صف حاميان مشروطه

زنده‌‌نام ثقـ‍ة‌الاسلام، عالمي اسلام‌شناس و متفكري آزادي‌خواه بود كه نه‌تنها آرزوي استقلال و آزادي ايران را در سر داشت بلكه آرمان عظمت و پيشرفت مسلمانان را در تمام جوامع اسلامي در افكار سياسي و اجتماعي و ديني خود مي‌پروراند. در واقع انديشه‌ها و مشي كلي او با تعاليم اسلامي گره مي‌خورد و با شيوه صددرصد اسلامي طالب اصلاح جامعه بود. …

بیشتر بخوانید »

تلگراف تهديدآميز براي كنار كشيدن ثقـ‍ة‌الاسلام

حوادث و رويدادهاي تلخي كه بعد از بمباران مجلس در اغلب شهرها به هواداري از مشروطه به وجود آمده بود، رسماً دشمن استبداد و دوست مشروطه را به همه نشان داد و از اين تاريخ به بعد بود كه علناً مخالفان با آزادي بيشتر در مقابل مشروطه‌خواهان مي‌ايستادند. «انجمن اسلاميه» كه مركز استبداديان بود، در قدم اول زنده‌ياد ثق‍ة‌الاسلام را …

بیشتر بخوانید »