محصولات اخیر

نوشته های اخیر

تصویر شاخص بزرگ

زمینه‌های فکری و اجتماعی وهابیّت

به طوری که اشاره شد مؤسس واقعی فرقه وهابیّت ابن تیمیه (۷۲۸-۶۶۱ هجری قمری) و پایه‌های فکری، فقهی و معرفتی وهابیّت ریشه در آراء این فقیه متکلم ستیز اهل سنّت دارد. وی متولد حرّان و بزرگ شدۀ دمشق است. آن جایی که معاویه در مقابل اسلام راستین قد علم کرد و بعید نیست که ابن تیمیه که تعدُّد امام یا …

بیشتر بخوانید »

فرقه وهابیّت و اهداف سیاسی آن

چکیده وهابیّت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه‌های ابن تیمیه و دیگران (در قرون هفتم و هشتم هجری قمری)، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی پیدایی و ساز کارهای سیاسی آن به لحاظ پشتیبانی فکری و عملی وهابیّت می‌پردازد. چیستی پایه‌های پیدایی و پشتیبانی سیاسی …

بیشتر بخوانید »

جمهوری ارس در نخجوان

نخجوان که در جنوب غربی قفقاز کوچک قرار دارد همواره بخشی از ایران زمین بوده است، نخجوان کنونی بس از اشغال روس‌ها، ترک‌ها و سایر اشغالگران رویدادهای فراوانی را سپری کرده که تأسیس جمهوری ارس یکی از این رویدادها است. نخجوان از شمال و از شمال ‌غربی و شمال ‌شرقی با جمهوری ارمنستان به طول ۱۸۰ کیلومتر و از جنوب …

بیشتر بخوانید »

بلوک بلاگ

زمینه‌های فکری و اجتماعی وهابیّت

به طوری که اشاره شد مؤسس واقعی فرقه وهابیّت ابن تیمیه (۷۲۸-۶۶۱ هجری قمری) و پایه‌های فکری، فقهی و معرفتی وهابیّت ریشه در آراء این فقیه متکلم ستیز اهل سنّت دارد. وی متولد حرّان و بزرگ شدۀ دمشق است. آن جایی که معاویه در مقابل اسلام راستین قد علم کرد و بعید نیست که ابن تیمیه که تعدُّد امام یا …

بیشتر بخوانید »

فرقه وهابیّت و اهداف سیاسی آن

چکیده وهابیّت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه‌های ابن تیمیه و دیگران (در قرون هفتم و هشتم هجری قمری)، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی پیدایی و ساز کارهای سیاسی آن به لحاظ پشتیبانی فکری و عملی وهابیّت می‌پردازد. چیستی پایه‌های پیدایی و پشتیبانی سیاسی …

بیشتر بخوانید »

جمهوری ارس در نخجوان

نخجوان که در جنوب غربی قفقاز کوچک قرار دارد همواره بخشی از ایران زمین بوده است، نخجوان کنونی بس از اشغال روس‌ها، ترک‌ها و سایر اشغالگران رویدادهای فراوانی را سپری کرده که تأسیس جمهوری ارس یکی از این رویدادها است. نخجوان از شمال و از شمال ‌غربی و شمال ‌شرقی با جمهوری ارمنستان به طول ۱۸۰ کیلومتر و از جنوب …

بیشتر بخوانید »

بلاگ ماسونری

زمینه‌های فکری و اجتماعی وهابیّت

به طوری که اشاره شد مؤسس واقعی فرقه وهابیّت ابن تیمیه (۷۲۸-۶۶۱ هجری قمری) و پایه‌های فکری، فقهی و معرفتی وهابیّت ریشه در آراء این فقیه متکلم ستیز اهل سنّت دارد. وی متولد حرّان و بزرگ شدۀ دمشق است. آن جایی که معاویه در مقابل اسلام راستین قد علم کرد و بعید نیست که ابن تیمیه که تعدُّد امام یا …

بیشتر بخوانید »

فرقه وهابیّت و اهداف سیاسی آن

چکیده وهابیّت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه‌های ابن تیمیه و دیگران (در قرون هفتم و هشتم هجری قمری)، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی پیدایی و ساز کارهای سیاسی آن به لحاظ پشتیبانی فکری و عملی وهابیّت می‌پردازد. چیستی پایه‌های پیدایی و پشتیبانی سیاسی …

بیشتر بخوانید »

جمهوری ارس در نخجوان

نخجوان که در جنوب غربی قفقاز کوچک قرار دارد همواره بخشی از ایران زمین بوده است، نخجوان کنونی بس از اشغال روس‌ها، ترک‌ها و سایر اشغالگران رویدادهای فراوانی را سپری کرده که تأسیس جمهوری ارس یکی از این رویدادها است. نخجوان از شمال و از شمال ‌غربی و شمال ‌شرقی با جمهوری ارمنستان به طول ۱۸۰ کیلومتر و از جنوب …

بیشتر بخوانید »

جهانی‌شدن و جایگاه بخش عمومی

در آغاز هزاره سوم میلادی مضمون واژه دولت – ملّت هنوز به وسعت خود باقی است و این اندیشه بر استواری حیات «دولت – ملّت»[۱] تاکید دارد و نگارنده نیز قوام و دوام بخش عمومی (دولت) را در هزارۀ سوم یکی از پارادایم‌های اساسی در حوزۀ علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتى نظامی می‌داند. چنانچه بخواهیم آیندۀ بخش عمومی (دولت) …

بیشتر بخوانید »
 • کتاب «فرزند آذربایجان» منتشر شد

  در مسیر تعالی و بالندگی ایران اسلامی، آذربایجان همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی و منطقه ای، دارای بطن تاریخی غنی و پر تلاطم بوده و هست. فرزندان و تاریخ نگاران صدیق آذربایجان در فرآیند مبارزات خود همواره پرتو افکن بوده و خاطرات ذی قیمتی برای نسل فعلی و آیندگان به میراث گذاشته اند. یکی از فرزندان آذربایجان استاد مرحوم رحیم …

  بیشتر بخوانید »
 •  استاد شهریار میراث بان فرهنگ و هویت اصیل ایرانی اسلامی 

 • موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن

  نوروز در آذربایجان

 • چو ایران نباشد تن من مباد

 • موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن

  آذربایجان بیدار

بلوک تایم لاین

دسامبر, 2023

 • 13 دسامبر

  زمینه‌های فکری و اجتماعی وهابیّت

  به طوری که اشاره شد مؤسس واقعی فرقه وهابیّت ابن تیمیه (۷۲۸-۶۶۱ هجری قمری) و پایه‌های فکری، فقهی و معرفتی وهابیّت ریشه در آراء این فقیه متکلم ستیز اهل سنّت دارد. وی متولد حرّان و بزرگ شدۀ دمشق است. آن جایی که معاویه در مقابل اسلام راستین قد علم کرد و بعید نیست که ابن تیمیه که تعدُّد امام یا …

  بیشتر بخوانید »
 • 2 دسامبر

  فرقه وهابیّت و اهداف سیاسی آن

  چکیده وهابیّت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه‌های ابن تیمیه و دیگران (در قرون هفتم و هشتم هجری قمری)، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی پیدایی و ساز کارهای سیاسی آن به لحاظ پشتیبانی فکری و عملی وهابیّت می‌پردازد. چیستی پایه‌های پیدایی و پشتیبانی سیاسی …

  بیشتر بخوانید »

نوامبر, 2023

 • 27 نوامبر

  جمهوری ارس در نخجوان

  نخجوان که در جنوب غربی قفقاز کوچک قرار دارد همواره بخشی از ایران زمین بوده است، نخجوان کنونی بس از اشغال روس‌ها، ترک‌ها و سایر اشغالگران رویدادهای فراوانی را سپری کرده که تأسیس جمهوری ارس یکی از این رویدادها است. نخجوان از شمال و از شمال ‌غربی و شمال ‌شرقی با جمهوری ارمنستان به طول ۱۸۰ کیلومتر و از جنوب …

  بیشتر بخوانید »
 • 22 نوامبر

  جهانی‌شدن و جایگاه بخش عمومی

  در آغاز هزاره سوم میلادی مضمون واژه دولت – ملّت هنوز به وسعت خود باقی است و این اندیشه بر استواری حیات «دولت – ملّت»[۱] تاکید دارد و نگارنده نیز قوام و دوام بخش عمومی (دولت) را در هزارۀ سوم یکی از پارادایم‌های اساسی در حوزۀ علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتى نظامی می‌داند. چنانچه بخواهیم آیندۀ بخش عمومی (دولت) …

  بیشتر بخوانید »

اکتبر, 2023

 • 20 اکتبر

  تأسیس حکومت فرقه دمکرات آذربایجان

  پس از چند سال بسترسازی‌های عوامل سیاسی و ‌امنیتی شوروی برای الحاق آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان، که به خصوص در خلال سال‌های اشغال ایران از شهریور ۱۳۲۰ به صورت همه‌جانبه شروع شد، سرانجام تصمیم قطعی برای عملی‌کردن آن، در خرداد ۱۳۲۴ از طرف استالین گرفته شد. در همین مرحله بود که به کمیساریای ‌امور خارجی اتحاد شوروی و کمیته‌ …

  بیشتر بخوانید »
 • 19 اکتبر

  ترویج ترکی قفقازی

  از جمله جریان‌های که به صورت خزنده توسط عوامل برجسته‌ فرهنگی ـ‌ امنیتی شوروی هدایت می‌شد، ترویج ترکی قفقازی در نشریات و مطبوعات آذربایجان ایران بود. در این دوره برای هرچه مستحکم‌تر کردن باور وابستگی و برتری فرهنگ و ادب جمهوری آذربایجان شوروی در برابر آذربایجان ایران، شعرا و نویسندگان ایرانی را بر آن می‌داشتند تا با لهجه و اصطلاحات …

  بیشتر بخوانید »