نوشته های اخیر

درآمدی بر اندیشه و آثار اجتماعی و سیاسی زنده‌نام ثق‍ه‌الاسلام تبریزی

مرأت‌الکتب، سرآمد همه کتاب‌ها معرفی آثار گرانسنگ و تألیفات فراوان زنده‌نام ثقه‌الاسلام را با شاهکار قلمی این شهید شروع می‌کنیم: ۱٫ مرات‌الکتب ـ یا (اسماء‌الکتب) این کتاب به راستی سرآمد همه تألیفات ثق‍ه‌الاسلام است و بسیاری از محققان این کتاب ارزشمند را اولین کتاب‌شناسی شیعه می‌دانند، چون آثار و تراجم و تألیفات علمای شیعه را در هفت جلد، منظم گردآوری …

بیشتر بخوانید »

سیاست شوروی

عملکرد شوروی در ایران در زمان جنگ، آشکارا چنین بود که نفوذی دیرپا و دائمی در کشور برقرار سازد تا در موازنه‌ نیروهایی که از سال‌ ۱۳۰۰ شمسی به بعد برخلاف منافع شوروی بودند تغییراتی ایجاد کند. با هجوم متفقین به ایران در سال ۱۳۲۰ اتحاد شوروی فرصتی یافت تا موقعیت خویش را در قبال همسایه مهم خویش بهبود بخشد. …

بیشتر بخوانید »

چکیده کتاب سرنوشت مهاجران فرقه دمکرات آذربایجان

آذربایجان سرزمینی است که ساکنانش از دوره باستان با مردم سایر نقاط فلات ایران پیوندی ناگسستنی داشته و حوادث تلخ و شیرینی را با هم دیده‌اند. در مورد ایرانی بودن این سرزمین و ساکنانش منابع تاریخی و علمی، به خوبی به این حقیقت گواهی می‌دهند. در طول تاریخ ایران، در این سرزمین قیام‌ها و مبارزات پردامنه‌ای جریان داشته که همه …

بیشتر بخوانید »