مطالب اخیر

تاجگذاری محمدعلی‌میرزا و اندیشه برانداختن مجلس

با تاجگذاری محمدعلی‌میرزا در ۲۸ دی‌ماه (چهارم ذی‌الحجه ۱۳۲۴) اگرچه در هفته اول پادشاهی در تمام شهرها چراغانی و بساط شادمانی برپا بود، اما بعد از گذشت چند روز محمدعلی‌میرزا که کار خود را پیش برده و به تاج و تخت سلطنت رسیده بود با اندیشه برانداختن مجلس شورای ملی اولین زمزمه مخالفت‌های خود را با انقلاب مشروطه آغاز کرد …

بیشتر بخوانید »

امتناع از پذیرش نمایندگی مجلس

با وجود پیروزی مشروطه، هنوز اوضاع و احوال کشور به حالت عادی برنگشته بود و قضیه انتخاباتِ وکلای دوره اول مجلس نیز جنب و جوشی دیگر در شهرهای مهم به ویژه تهران و تبریز به وجود آورده بود. اگرچه در دوره اول مجلس شورای ملی به هنگام رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان، ثق‍ه‌الاسلام بیشترین رأی را در میان علما به دست …

بیشتر بخوانید »

تحصن علما در قم و تلگراف به مظفرالدین‌شاه

در جریان عدالت‌خواهی و مهاجرت علمای تهران به قم و تحصن آنها، ثق‍ه‌الاسلام با ارسال تلگرام‌هایی به علما و مظفرالدین‌شاه، ضمن حمایت از خواسته‌های مهاجران خواستار بازگرداندن آنها به تهران شد. (کسروی ۱۳۶۳ ش،  صص ۱۱۳ ـ ۱۱۶) مظفرالدین‌‌شاه که از زمان ولیعهدی در تبریز از نزدیک با علمای شهر تبریز و به ویژه با ثق‍ه‌الاسلام آشنا بود، در جواب …

بیشتر بخوانید »