مطالب اخیر

قربانیان سوسیالیسم

سرگذشت اکثر ۲۵، ۳۰ هزار نفر پناهنده ایرانی به شوروی نشان می‌دهد که همگی آنها قربانی شدند. از دهقانان فریب‌خورده گرفته تا سربازانی که بدون کمترین مشی سیاسی و بنابه دستور فرماندهانشان مجبور به عبور از مرز شدند، حکایت غم‌انگیزی از آوارگی مردمی دارد که قربانی ‌امیال رفیق استالین‌ها و میرجعفر باقراوف‌ها شدند. هر چند در این قربانگاه شوروی حتی …

بیشتر بخوانید »

آذربایجان میدان قتل و غارت فرقه و ارتش

غارت و چپاول ‌اموال و احشام مردم و عشایر، تجار و خان‌ها از جمله کارهایی بود که خیلی از هواداران فرقه در لباس فدائیان انجام دادند که در خیلی از موارد به قتل‌های وحشیانه نیز منجر ‌گردید. اولین پیامد این قتل و غارت‌ها، کاشته شدن تخم کینه و خونخواهی در دل بازماندگان مقتولان و غارت‌شدگان بود که همه آنها منتظر …

بیشتر بخوانید »

مدرسه علمیه هیدج

مدرسه علمیه هیدج در قسمت شرقی شهر و در نزدیکی آرامستان قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهر و در محیطی آرام و بسیار سرسبز قرار گرفته است. فضای ورودی این مدرسه بزرگ و حوزه علمیه در سمت شمال قرار گرفته‌‌‌‌ که به صورت دو اشکوبه ساخته شده است و شامل فضای هشتی زیبایی است مزین به طاق‌نماهای نعل اسبی و دو دالان با راهروهایی …

بیشتر بخوانید »