مطالب اخیر

دستگاه جاسوسی کا.گ.ب:

مرگ استالین باعث شد تا رئیس مورد اعتماد او در کا. گ. ب توسط خروشچف و یارانش تیرباران شود،‌اما این مسئله هیچ تغییری در ساختار و هدف این سیستم به وجود نیاورد. در همین راستا، این سیستم برای احاطه به مهاجران ایرانی سعی می‌کرد طوری برنامه‌ریزی کند تا از هر ایرانی مهاجر، به‌عنوان یک رابط و خبرچین برای خود استفاده …

بیشتر بخوانید »

رهبری فرقه دمکرات آذربایجان

بعد از مرگ مشکوک پیشه‌وری که یک سال پس از سقوط حکومت فرقه اتفاق افتاد، سایر رهبران فرقه دمکرات فهمیدند که برای زنده ماندن، نباید کاری کرد که مقامات شوروی رنجیده ‌خاطر شوند، برای همین آنها تصمیم گرفتند فرقه دمکرات آذربایجان را در شوروی آن‌گونه اداره و رهبری کنند که خواست مقامات شوروی می‌باشد. هر چند این کارشان به هزینه …

بیشتر بخوانید »

تفاوت نسل اول و دوم مهاجران

در بررسی کلی میان سرنوشت نسل اول با نسل دوم مهاجران، تفاوت مهمی به چشم می‌خورد. در نسل اول، رهبران تراز اول حزب کمونیست ایران و کادرها مشمول تصفیه‌های خونین استالین شدند و تقریباً همه را از دم تیغ گذراندند. دبیرکل حزب و جانشین او و همه‌ اعضای کمیته‌ مرکزی کشته شدند و یا در اردوگاه‌ها جان سپردند، ‌اما مهاجران …

بیشتر بخوانید »