مطالب اخیر

روزهای ناآرام

میرزا علی ثقه الاسلام بنا به نوشتۀ تاریخ نویسان دورۀ مشروطه، هم شهرت فراوان و هم محبوبیّت خاصّی در میان مردم داشت و به خاطر آن حاکمان کشور؛ هم مظفرالدّین شاه و هم محمدعلی شاه قاجار به او ابراز ارادت می کردند و نمایندگان آن ها در آذربایجان همانند عین الدّوله از او واهمه داشته و به تذکُّرات و درخواست …

بیشتر بخوانید »

عین‌الدوله و آغاز جنگ‌های داخلی

اگر به منابع و پژوهش‌های تاریخی نگاهی بیندازیم می‌بینیم که هیچ شهری مانند تبریز، تاوان مشروطیت را نپرداخته‌ است، تبریز هنوز روی خوش ندیده و صدای تفنگ شب و روز، آسایش و امنیت را از مردم گرفته است. اگرچه ستارخان با تمام توان سعی می‌کند از فتنه و فساد و غارت جلوگیری کند، اما هنوز شهر در بلوای سلطنت‌طلبان و …

بیشتر بخوانید »

اخلاق و منش ثقـ‍ه‌الاسلام

اگرچه محبوبیت ثق‍ه‌الاسلام در میان مردم با آغاز جنبش عدالت‌خواهی مشروطه به اوج رسید، امّا قبل از آن او مجموعه‌ای از کمالات بود که هر کس از هر طبقه به محضر او و یا به مجلس وعظ و سخنرانی او توفیق می‌یافت امیدوار و بهره‌مند می‌شد. در کتابی که به قلم «ح، ر» در این رابطه نوشته شده آمده است: …

بیشتر بخوانید »