نوشته های اخیر

اصل ۱۵ قانون اساسی: هم پوشی مرزهای زبان ملی و مادری

چکیده مساله زبان ملی برای واحدهای سیاسی مستقل پس از قرارداد وستفالیا در ۱۶۴۸ یکی از مهمترین دغدغه ­های دولت های مدرن در اروپا و سپس امریکای شمالی بوده است. گرچه دولت­های اروپایی در طی قرون پس از وستفالی با سیاست‌های خاص خود و بویژه مطرح کردن یک زبان یا یک لهجه خاص از یک زبان به­عنوان زبان ملی و …

بیشتر بخوانید »

تحلیل و بررسی رویکرد قوم‌گرایانه به اصل ۱۵ قانون اساسی

چکیده تنوع یک پدیده جهانشمول است و بسیاری از کشورهای جهان با این مسئله روبه‌رو هستند. کشور ایران نیز به لحاظ ساختار اجتماعی از گروه‌های مختلف قومی، زبانی، نژادی و مذهبی مختلفی تشکیل شده است. از این‌رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پانزدهم بیان می‌دارد که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد …

بیشتر بخوانید »

معنای جوهری اصل ۱۵ و تاثیر آن در سیاستگذاری

قانون گذاری ـ اجرایی در دوره جمهوری اسلامی ایران معنی و فلسفه اصلی اصل ۱۵ ق.اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرف فرهنگی در ایران و استحکام درونی آن به یاری مبانی هویتی اش یعنی زبان فارسی به مثابه زبان ملی و رسمی و زبان های محلی به مثابه میراث ملی ایرانیان می باشد. پرسشی که مطرح است این …

بیشتر بخوانید »