مطالب اخیر

پاسخ محمدعلی‌شاه به تلگراف ثقـ‍ه‌الاسلام

محمدعلی‌شاه پس از وصول تلگراف شهید ثق‍ه‌الاسلام با شرور خواندن آزادی‌خواهان بر مواضع قبلی خود مبنی بر مخالفت با تشکیل مجلس پافشاری می‌کرد، در اینجا به فرازهای مهم این پاسخ مستبدانه اشاره می‌کنیم: «جناب مستطاب شریعتمدار ثق‍ه‌الاسلام سلمه‌اللـه تعالی، تلگراف مفصل آن جناب توسط حشمت‌الدوله به نظر ما رسید… یقین داریم الان هم تصدیق دارید که اردوی دولتی همواره از …

بیشتر بخوانید »

فتنه انگلیس و روس در تسریع حرکت سردار و سالار ملی

اگرچه حضور ستارخان و باقرخان در تبریز موجب نارضایتی مخبرالسلطنه والی آذربایجان شده بود و او با ترفندهای بسیار سعی می‌کرد این دو مجاهد محبوب را از سر راه خود بردارد و اعضاء و محترمین شهر را وادار می‌نمود تا آنان را در رفتن به تهران زیر فشار بگذارند، اما پس از آنکه اسناد و کتاب آبی منتشر شد، معلوم …

بیشتر بخوانید »

محمدعلی‌شاه مصمم برای نابود کردن مشروطه

اگرچه محمدعلی‌شاه از همان ابتدای استقرار مشروطه با کراهت و بدبینی مشروطه را به ظاهر پذیرفت، اما همیشه می‌خواست به هر قیمتی که هست مشروطه را زیر پا بگذارد و برای همین دنبال بهانه‌ای کافی بود، تا اینکه در سال ۱۳۲۵ پس از ترور میرزاعلی‌اصغرخان اتابک به دست جوان تبریزی با قضیه بمب انداختن به شاه، روابط محمدعلی‌شاه با مجلس …

بیشتر بخوانید »