مطالب اخیر

دین‌ستیزی مشروطه‌خواهان و آغاز دودستگی

با وجود دلبستگی زنده‌‌نام ثق‍ه‌الاسلام به مشروطه، وی از منتقدان جدی آن نیز به شمار می‌رفت و کتابچه‌ای درباره خیانت‌های مشروطه‌طلبان نوشت (علی ثق‍ه‌الاسلام تبریزی، ۱۳۵۵ ش، صص ۲۴۷ آ ۲۵۴؛ کسروی، ص ۲۱۶) رفتارهای خام و نسنجیده و افراط‌کاری‌های برخی از مشروطه‌خواهان در تدوین قانون اسلامی باعث شد که حاجی‌میرزا حسن‌ مجتهد و برخی از نمایندگان انجمن ایالتی که …

بیشتر بخوانید »

اصل ١۵ قانون اساسی، انتخابات و مسأله هویت

درخصوص اصل پانزده و روند اجرایی شدن آن تا به امروز اظهارنظرهای بسیاری شده است، با این وجود، پژوهش‌های دقیق حقوقی و سیاسی کمتری در این رابطه مشاهده می‌شود. در واقع اصل پانزده، به ویژه در دهه اخیر، به‌صورت یکی از شعارهای اصلی انتخابات در مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در آمده است، بدون اینکه به تبعات هویتی آن …

بیشتر بخوانید »

نسبت و تعامل زبان فارسی و زبان های محلی

سرزمین ما از جمله کشورهای کم شماری است که شکل گیری هویت و کیستی ملی آن در درازنای تاریخ در جغرافیایی که به ایران­ نامبردار شده در حیات مردمانی از اقوام مختلف پدیدار گشته است. هویت ایرانی از این رو وحدتی در عین کثرت است و کثرتی در عین وحدت. گسترده شده حدود جغرافیایی  قلمرو ایران و اشتمال بر نواحی …

بیشتر بخوانید »