مطالب اخیر

ملاحظات حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی

اصل پانزده به رسمیت زبان فارسی و آزادی استفاده از زبان­های محلی، پرداخته که تا اندازه زیادی به دلیل بحث­های سیاسی و تبلیغاتی که درباره­ی آن صورت گرفته اهمیتی دوچندان یافته است. نظام آموزشی ایران نیز هرچند از ابتدا شیوه تک زبانه را انتخاب کرده  اما نخست  اینکه این شیوه از انعطاف برخوردار و در آن امکان گفتگو به زبان­های …

بیشتر بخوانید »

نقشه راه آموزش زبان های مادری در ایران

در دهه گذشته اصل ۱۵ قانون اساسی به عنوان سندی حقوقی در زمینه آموزش زبان‌های محلی و قومی مورد توجه برخی محافل سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا گروهی از فعالین قوم گرا و نیز گروهی از اهالی فرهنگ و ادب در گوشه و کنار کشور بوده­است. در اصل ۱۵ قانون اساسی از آزاد بودن استفاده …

بیشتر بخوانید »

اصل پانزدهم قانون اساسی و مساله تکوین و گسست در حقوق اساسی

حقوق اساسی از آن جا که امری بنیادی است که می­کوشد با روشن نمودن  شکل حکومت، روابط حکومت با شهروندان و حقوق و تکالیف هریک نسبت به هم را روشن سازد که از مباحث بسیار مهم فلسفه حقوق است. همچنین تطور و تکمیل حقوق اساسی در ایران دارای گسست هایی به نظر می­رسد که چرایی این گسست­ها می­تواند راهنمایی برای …

بیشتر بخوانید »